goSTORYgo - Homepage

Online MANUÁL

Nápověda pro AlbumMaker 6.1
M-Photo

Úvod

Album Maker je produkt používaný pro vytváření digitálních fotoalb, které mají být vytisknuté a svázané do knížky ať už v tvrdých nebo měkkých deskách. Použitím aplikace Album Maker můžete navrhnout fotoalbum vložením fotografií, textu, vybírat pozadí na stránkách, volbou rámečků kolem fotografií a používat i barevné efekty. Je také možno měnit velikost a umístění fotografií a textu bez jakýchkoli omezení. S Album Makerem si můžete navrhnout Vaše fotoalbum v souladu s Vašimi představami.

Návod na použití obsahuje tyto kapitoly:

ZpětInstalace

Aplikaci Album Maker je možno instalovat pouze na systémech Windows2000 a Windows XP. Je doporučeno změnit rozlišení obrazovky buď na 1024x768, nebo 1280x1024. Pro samotnou instalaci dvojklikněte na soubor Setup a postupujte podle instrukcí na obrazovce. Po ukončení instalace AlbumMaker provede několik nutných operací s nastavením samotné aplikace (které moho trvat několik minut v závislosti na rychlosti počítače) pro zdárné ukončení a nastavení instalace. Při prvním spuštění AlbumMakeru musíte vložit uživatelské číslo (ID), které Vám bylo přiděleno poskytovatelem (tento krok není povinný. Někteří poskytovatelé toto ID nevyžadují). Pro další spuštění AlbumMakeru pouze klikněte na ikonu na Vaší ploše.

Návrat do hlavní nabídkyVytvoření objednávky nového alba

Vytvoření nového alba se provede za asistence Pomocníka. Pomocník umožňuje vytvoření základního návrhu alba v pěti jednoduchých krocích. Pro start Pomocníka zvolte Nové album z první nabídky, která se Vám ukáže po spuštění AlbumMakeru. Přechod mezi jednotlivými kroky se provádí tlačítkem 'Další' (Další) v horní části okna Pomocníka. Vlevo od tlačítka 'Další' se objevuje krátký popis toho, co musíte udělat v aktuálním kroku.

Důležitá poznámka:
Pomocník Vám pomáhá vytvořit základní typ alba nejrychlejším způsobem automatizací některých úkonů, ale všechny tyto kroky lze později změnit v hlavní obrazovce návrhu.

Založení nového Alba:

1. Název Alba:

Založení nového alba

V levém horním rohu napište název vašeho alba. Před samotným výběrem konkrétního alba nejdříve zvolte skupinu a poté klikněte na to album, které chcete použít. Poté je se objeví konkrétní cenová nabídka, podrobnosti o albu a v pravo také případně fotografie hotového produktu. Pokud je to možné, lze si také vybrat z nabídky desek.

2. Volba fotografií

Výběr fotografiíí do alba

Pro výběr fotografií ze složek vyberte v levé části okna příslušnou složku. Po jejím výběru se uprostřed okna objeví fotografie, které zvolená složka obsahuje. Vyberte požadované fotografie z prostřední části okna a klikněte na ikonu Přidat (Přidat fotografie) a vybrané fotografie přemístí do pravé části okna, která obsahuje Fotografie vybrané do alba. Více fotografí vyberete kliknutím levým tlačítkem myši na fotografii a současným stiskem a podržením klávesy Ctrl, nebo kliknutím levým tlačítkem myši na fotografii, stlačením a podržením klávesy Shift a kliknutím na poslední fotografii vašeho výběru levým tlačítkem myši. Všechny fotografie obsažené ve složce lze najednou přidat tlačítkem "Vybrat vše". Pokud si přejete vybrat fotografie z více složek, jednoduše po prvním výběru zvolte jinou složku a popsaný postup opakujte. V průběhu návrhu alba lze kdykoli přidat další fotografie.

Poznámka: Tlačítky pro zvětšení (Zvětšit) nebo zmenšení (Zmenšit ) lze kdykoli zvětšit nebo zmenšit náhledové obrázky.

3. Návrh stránek alba

Výběr stránek

Zvolte požadovaný druh návrhu alba podle následujících možností:

a. Návrh podle vzoru - vyberte si jedno ze vzorových alb, které byly připraveny našimi profesionály

b. Návrh podle mnou již navržených alb – máte možnost použít návrh jednoho z vašich předchozích alb

c. Návrh podle návrhu stránky (upravit obrázky do návrhu) – touto volbou vyberete návrh stránky, který se uplatní pro celé album najednou. Později je možno změnit každou stránku individálně. Velikost obrázku bude proporcionálně přizpůsobena velikosti rámečku tak, aby se vyplnil celý obsah rámečku.

d. Návrh podle návrhu stránky (použít celé obrázky) – touto volbou vyberete návrh stránky, který se uplatní pro celé album najednou. Později je možno změnit každou stránku individuálně. Rámečky se přizpůsobí velikostem obrázků

Dále máte možnost volbou "Umístit obr. do alba automaticky" rozmístit vybrané obrázky do alba automaticky v pořadí jak byly vámi vybrány. Pokud v této volbě vyberete "Ne" potom se umístí pouze první a poslední obrázek. Zbytek musíte doplnit do alba ručně. Také lze přímo změnit množství stránek alba. Systém vám sám nabídne počet stránek a to podle typu vybrané šablony (množství fotografií na stránku) a množství vámi vybraných fotografií. Stále však máte možnost přímo určit kolik stránek chcete v návrhu použít.

Výběr šablony

Pro urychlení času potřebného pro návrh a pro dosažení profesionálního vzhledu doporučujeme používat vzorové návrhy alb. Pokud jste tedy zvolili "Vzorové album", případně volbu "mnou již navržených alb", potom je toto poslední krok před samotným otevřením alba. Pokud ne, potom pomocník bude pokračovat dalším krokem.

4.Výběr barvy (motivu) pozadí

Výběr pozadí

Obrázky pro pozadí jsou organizovány do tématických celků. Volbou tématické skupiny se objeví návrhy pozadí příslušné ke skupině. Jedním z celků jsou i plné barvy.

Volba pozadí

Také lze použít volbu Uživatelská barva, která otevře nové okno, ve kterém lze barvy specifikovat jak výběrem (kapátko ), tak číselnou formou.

Uživatelská barva

Nyní se nacházíme na konci cesty při zakládání nového alba. Pokud nyní kliknete na tlačítko Pokračovat (Pokračovat), system vytvoří album podle vašich požadavků. Tato operace může nějakou dobu trvat a je závislá na množství zvolených fotografií, jejich velikosti, rychlosti použitého počítače atd. Okamžitě po dokončení operace přípravy alba se otevře halvní okno návrhu: fotografie budou zobrazeny v seznamu (na pravé straně obrazovky) a jednotlivé stránky budou zobrazeny na spodním okraji obrazovky. Vámi zvolená stránka (dvoustránka) se bude ncházet uprostřed. Nyní můžete stránky svého alba dále upravovat podle svých představ.

Zpět Hlavní nabídkaÚpravy a návrh alba

Z hlavní obrazovky programu nyní můžete upravovat jednotlivé stránky alba přetahováním fotografiíí na stránky, měnit pozadí stránek, používat rámečky na jednotlivé fotografie, nebo pozadí stránky, používat masky, efekty a kliparty pro zvýraznění detailů, přidávat texty případně přidávat/odebírat stránky nebo měnit jejich pořadí. Samotné obrázky je možno otáčet, ořezávat, přemísťovat a vyplňovat do rámečků. Pokud to bude zapotřebí můžete používat funkci zvětšení/zmenšení náhledu stránek změnou velikosti pracovní plochy. Pokud ani toto vše nestačí, stačí přepnout program do rošířeného režimu a v něm je možno opravdu "vyladit" každý detail vašeho alba. V Nabídce lze najít krátký souhrn všech funkcí aplikace.

Pracovní plocha je rozdělena do následujících celků:

1. Pracovní plocha(uprostřed) - stránka kterou nyní upravujete včetně tlačítek pro úpravu stránky a tlačítek všeobecného návrhu

2. Nástroje (vlevo) - obsahuje nástroje pro úpravy a návrh

3. Stránky alba (dole) - malé náhledy jednotlivých stránek vašeho alba

4. Fotografie (vpravo) - fotografie použité v návrhu včetně těch co ještě na umístění čekají

5. Všeobecná tlačítka (nahoře) - tlačítka určená pro správu aplikace jako např. Nové album, Otevřít album, Objednat atd...

Hlavní okno

Všeobecná tlačítka

jsou to tato tlačítka:

 • Nové album Nový - spustí pomocníka pro vytvoření nového alba.
 • Otevřít Album Otevřít - otevře okno, ze kterého je možno spustit uložená alba. Používá se pro otevření, smazání nebo přejmenování alba
 • Nákupní košík Objednat - spustí pomocníka s vytvořením objednávky.
 • Ceník Ceník - zobrazí ceník produktů
 • Webové stránky Webové stránky- kliknutím na tuto ikonu se spustí internetový prohlížeč a budete připojeni na stránky dodavatele.
 • Nápověda Nápověda - zobrazí tento soubor, který právě čtete

Zpět Hlavní nabídkaTlačítka pro práci s fotografiemi

Tato tlačítka jsou umístěna v pravé horní části okna, nad seznamem fotografií:

 • PřidatPřidat fotografie - spustí pomocníka pro přidání nových fotografií do alba
 • OdebratOdebrat fotografie - odebere zvolené fotografie z návrhu alba
 • Otočit obrázek vlevoOtočit fotografii vlevo - otočí zvolenou fotografii o 90stupňů vlevo
 • Otočit obrázek vpravoOtočit fotografii vpravo - otočí zvolenou fotografii o 90stupňů vpravo
 • Odstranění efektu červených očíOstranění efektu červených očí - spustí pomocníka s odstraněním efektu červených očí na zvolené fotografii.

Pokud přejedete kurzorem myši nad těmito tlačítky, zobrazí se také jejich názvy. (viz následující obrázek)

Nabídka

Poznámka: všechny výše popsané funkce se dají použít pouze pro fotografie umístěné v seznamu fotografií

Zpět Hlavní nabídkaPanel všeobecných tlačítek pro úpravy návrhu alba

Pomocí těchto nástrojů budete schopni mnoha úprav vašeho návrhu pouze jednoduchým kliknutím na požadovanou funkci. Všechny popsané funkce jsou také dostupné z nabídky.

ZpětDopředuRozšířené úpravyPřidatOdebratKopírovat stránkyPřesuň na začátekPřesuň na konecPřiblížitOddálitRámeček na obrázekObrázek do rámečkuOtoč vlevoOtoč vpravoPřidat textový rámeček

 • ZpětDopředutlačítka pro pohyb v úpravách vašeho alba. Kliknutím na šipku vlevo se vrátíte ve vašem návrhu o jeden krok zpět a posledně provedená činnost se odvolá. Kliknutím na šipku doprava se činnost vrátí.
 • Rozšířené úpravypřechod do pokročilého (rozšířeného) návrhu
 • PřidatOdebrat přidání/odebrání stránek do vašeho alba. Stránka se přidá za právě upravovanou.
 • Kopírování stránek právě editovaná stránka se okopíruje (celá) a přidá se za právě upravovanou.
 • Přesuň dopředuPřesuň dozadu přesune právě upravovanou stránku o jednu pozici doleva/doprava. Opětovným kliknutím lze stránku umístit do libovolného místa v návrhu.
 • PřiblížitOddálit přiblíží/oddálí pracovní plochu
 • Vyplnit rámeček obrázkemVměstnat obrázek do rámečkuzmění velikost obrázku tak, aby se celý vešel do rámečku (může být oříznut) nebo změní rámeček tak, aby byla použita celá fotografie (může se změnit jeho tvar)
 • Otočit vlevootočit vpravo otočení zvoleného obrázku/objektu cca o 5 stupňů vlevo/vpravo
 • Přidat textový rámečekdovolí umístění textu do návrhu. Klikněte na tuto ikonu a potom na požadované místo v návrhu. Přidá se nové textové pole.

Zpět Hlavní nabídka

Změna pracovní plochy

Pro změnu velikosti pracovní plochy je možno pohybovat se třemi lištami, které ohraničují jednotlivé funkční celky. Dvojitým kliknutím na levou hranu se skryje panel Nástrojů, dvojitým kliknutím na pravou hranu se skryje panel s Fotografiemi a dvojitým kliknutím na spodní hranu se skryjí náhledy stránek alba. Opětovným kliknutím na hranu se panel opět objeví.

Zpět Hlavní nabídka

Přepínání mezi stránkami

Všechny úpravy jsou běžně prováděné pouze na té straně, která je zobrazena uprostřed pracovní plochy (kromě několik speciálních funkcí, které mění celé album najednou). Pro změnu upravované stránky z jedné na další jednoduše klikněte na náhled požadované stránky ve spodní části pracovní plochy. Lze také použít tlačítka pro posun vpřed, vzad, skok na první stranu a skok na poslední stranu. Jsou umístěny v panelu Všeobecných tlačítek.

Přepínání mezi stránkami

Zpět Hlavní nabídka

Otočení fotografií(o 90stupňů)

Jestliže jsou některé z vašich vybraných fotografií otočené, lze je otočit do správné orientace. Zvolte fotografii v seznamu a klikněte na tlačítko "Otočit obrázek vpravo", nebo "Otočit obrázek vlevo". Podobnou funkci mají tlačítka Otočit vlevoOtočit vpravo v panelu Všeobecných tlačítek, která však již slouží k otočení fotografie umístěné v návrhu alba. Doporučujeme otočit všechny fotografie ještě před jejich umístěním v albu.

Zpět Hlavní nabídka

Vyplnit, oříznout a seřadit fotografie

Vyplňování předem nastavených rámečků vašimi fotografiemi se provádí uchopením požadované fotografie ze seznamu pomocí myši a jejím přetáhnutím nad požadovaný rámeček. Po uvolnění se fotografie umístí do rámečku. Při uvolnění fotografie mimo rámeček se vytvoří automaticky další nový rámeček v místě uvolnění fotografie. Fotografie již umístěné do návrhu alba jsou označeny zelenou značkou (viz ukázka níže). Kliknutím pravým tlačítkem na obrázek ukáže seznam stránek, kde je zvolená fotografie použita.

použitá fotografieNeumístěný obrázek

Ve výchozím nastavení jsou fotografie oříznuty tak, aby se vešly do rozměru rámečku; proto je doporučeno používat rámečky "na šířku" a " na výšku" pro fotografie orientované stejně jako rámeček, kdy je oříznutí minimální nebo žádné. Lze také použít funkci pro "vyplnění rámečku" bez použití ořezu. Tlačítko pro tuto funkci se nachází v panelu Všeobecných tlačítek ().Použitím této funkce ale také může dojít k nechtěné změně velikosti rámečku/fotografie. Pro návrat do výchozího nastavení klikněte na tlačítko Vyplnit (Zmenšit fotografii do rámečku), které je umístěno taktéž v panelu Všeobecných tlačítek. Pro lepší kontrolu nad ořezem klikněte přímo na rámeček s umístěnou fotografií a změnou velikosti/umístění ořezového rámečku vyberte požadovanou plochu fotografie, která má být použita v albu. (viz příklad)

Ořez

Pozor na kvalitu obrázku!!:

V některých případech se po vyplnění rámečku fotografií objeví varovné hlášení na okraji rámečku (Špatná kvalita obrazu). Tím vás program upozorňuje na nedostatečnou tiskovou kvalitu fotografie pro vámi zvolenou velikost. Doporučujeme zmenšit rámeček fotografie až do doby, než toto varování zcela nezmizí. Vyjímka může nastat v případě umístění obrázku na pozadí, kdy většinou (!!) není zapotřebí tak vysoké kvality dat. (viz: Upozornění na kvalitu)

Nízká kvalita

červený vykřičník (Velmi špatná kvalita obrazu) znamená opravdu nízkou kvalitu dat a doporučujeme opravdu dramaticky zmenšit požadované obrázky, případně vyměnit fotografie za kvalitnější.

Low res

Jestliže si přejete změnit umístění fotografie, velikost nebo počet (na stránce) je možno využít před-definované Návrhy, nebo změnit návrh ručně. Pro použití před-definovaných Návrhů klikněte na Panelu nástrojů na 'Návrh strany/Desek' a přetáhněte požadovaný Návrh do pracovního prostoru.


Poznámka: pokud navrhujete desky, první nebo poslední stránku, mohou se návrhy lišit od těch, které jsou použity pro vntitřní stránky.

Dále je možno měnit ručně i umístění fotografií na stránce (kliknutím levého tlačítka na obrázek, pohybem myši a uvolněním tlačítka nad novým umístěním). Fotografie lze umísťovat i přes sebe, případně i částečně mimo stránku a vytvářet tak zajímavé efekty při návrhu. Pro změnu velikosti fotografie klikněte na okraj fotografie levým tlačítkem myši a současným tažením při stisknutém tllačítku změnit velikost obrázku. Pro zachování proporcí stiskněte při tažení klávesu Shift.

Pro malé natočení fotografie na ni klikněte pravým tlačítkem a zvolte 'Otočit' a dále 'o trochu doprava' (nebo 'o trochu doleva')

Pro převrácení obrázku (podle vertikální osy)označte zvolený obrázek, použijte pravého tlačítka myši a z nabídky vyberte Prohodit.

Vyrovnat obrázky na umístění jiného obrázku: nejprve zvolte obrázek, na který chcete vyrovnat všechny další. Potom zvolte další obrázky (klikněte na se stlačenou klávesou Ctrl), klikněte pravým tlačítkem myši na některý z nich a zvolte z nabídky 'Vyrovnat' požadovanou operaci.
Vytvořit stejnou velikost: nejprve zvolte obrázek, který bude sloužit jako předloha velikosti pro ostatní. Potom zvolte další obrázky (kliknutím na ně a současným stlačením klávesy Ctrl), klikněte na některý z nich pravým tlačítkem myši a zvolte požadovanou operaci z nabídky 'Vytvořit stejnou velikost'.
Odstranění mezer mezi obrázky: zvolte nejdříve obrázek, ke kterému chcete přiložit ostatní a potom vyberte ostatní (se stisknutou klávesou Ctrl), klikněte na některý pravým tlačítkem myši a vyberte požadovanou operaci z nabídky 'Mezery'.
Vyrovnání na střed: zvolte obrázek (obrázky) které chcete vyrovnat, klikněte pravým tlašítkem myši na jeden z nich a vyberte požadovanou operaci z nabídky 'Vystředit'.
Změna pořadí obrázků umístěním jednoho nad druhý: zvolte levým tlačítkem obrázek, který chcete měnit, klikněte na něj pravým tlačítkem a vyberte požadovanou operaci z nabídky 'Pořadí'.

V provedených operacích lze krokovat dopředu/zpět pomocí tlačítek Zpět Dopředuze Všeobecných tlačítek. Funkce je platná pouze v aktuálním náhledu stránky, tzn. při přechodu na jinou stránku se historie smaže a začíná se od začátku. Pomocí tlačítek Dopředu /Zpět není možno vrátit operace provedené jinde, než v návrhovém okně.

Zpět Hlavní nabídka

Úpravy blízko okraje stránky (Technologický prostor)

U některých alb je možno vidět tečkovanou linku (viz obrázek níže) blízko okraje stránky. Tato linka označuje, že prostor mezi okrajem a touto linkou bude použit pro technologické zpracování (ořez, záložky apod. v souladu s charakterem alba). Doporučujeme proto, neumísťovat cokoli do tohoto prostoru, neboť tento prostor nebude ve výsledném produktu viditelný (tento prostor se také nazývá Technologický prostor).

Technologický prostor

Zpět Hlavní nabídka

Návrh a umístění textu

Vložení textu

Pro úpravy textu dvojklikněte na textový rámeček nacházející se v návrhu na stránce a napište (vložte) požadovaný text do okna, které se objeví. V tomto okně si také můžete vybrat jiný typ fontu, barvu a další případně použít další rozšířené možnosti úprav. Po ukončení úprav klikněte na 'OK'.

Přejete-li si přidat textový rámeček do místa kde není vytvořen, klikněte na prázdné místo pravým tlačítkem myši a zvolte 'Přidat text'(ikona .Přidat text ve Všeobecných tlačítkách) Objeví se stejné okno jako v předchozím případě a po kliknutí na 'OK' se text objeví v místě, kde se nacházel kurzor. Textový rámeček je možno přemístit či změnit jeho velikost stejným způsobem jako se to děje s obrázky. Je také možno kopírovat textový rámeček s celým jeho návrhem (barva, font, velikost) a jednoduše tak vytvořit rámeček nový. Požadovaný rámeček označte, klikněte na něj pravým tlačítkem a zvolte volbu 'Kopírovat'. Potom jednoduše klikněte na pravým tlačítkem na místo kde chcete mít nový text a zvolte 'Vložit'.

Speciální fonty: System podporuje pouze omezené množství fontů, které je přímo závislé na množství fontů ve vlastnictví tiskárny. Pokud víte, že font je ve vašem systému nainstalován a přesto se v nabídce nezobrazuje znamená to, že tiskárna tento font nevlastní a není možné ho ani použít v Albu.

Zpět Hlavní nabídka

Pozadí stránek alba

Pro změnu pozadí stávající stránky zvolte z nabídky Nástrojů volbu 'Pozadí' a přetáhněte vybraný motiv na pracovní prostor. Při přetažení do levého krajního prostoru návrhu alba se požadovaný motiv použije pouze na levou stranu alba, při přetáhnutí motivu do pravého okraje návrhu alba se zvolený motiv použije pro pravou stránku. Pro společné pozadí přes obě stránky je nutno motiv přetáhnout na horní část stránky. Nepouštějte zvolený motiv myší do té doby, dokud nebudete programem vyzváni k potvrzení na kterou stranu alba chcete motiv použít! (viz příklad níže). Jetliže si přejete použít pro pozadí plnou barvu, jednoduše použijte nabídku "Plná barva" z roletového okna. V případě, že jte nenašli ani v tomto případě váš požadovaný barevný odstín, použijte z roletového okna nabídku "Uživatelská barva", kde je možno definovat přímo hodnoty vámi preferované barvy.

Výběr prostoru pro pozadí

Pokud chcete použít stejné pozadí pro další stránky v Albu, je možno jednoduše zkopírovat pozadí jedné stránky a vložit ho na jinou. Klikněte pravým tlačítkem na prázdné pozadí a zvolte 'Zkopírovat pozadí'. Vzhledejte stránku, na které chcete toto pozadí použít, klikněte pravým tlačítkem na prázdné pozadí a zvolte 'Vložit pozadí'. Chcete-li použít toto pozadí v celém návrhu zvolte 'Vložit pozadí do všech stran v albu'. Přejete-li se vrátit k výchozímu nastavení pozadí stránek které bylo pužito v původním albu, klikněte na tlačítko 'reset'. Pokud nepoužíváte vzorové album, bude pozadí změněno na bílou (bez barvy).

Poznámka: jestliže jste použili volbu 'Vložit pozadí do všech stran v albu' budou všechna pozadí změněna na původní.

Rozšířené možnosti pro práci s pozadím

1. Pro větší effekt alba lze použít na pozadí i vaše fotografie. Pro použití postupujte stejně jako v úvodu kapitoly "Pozadí stránek alba", pouze pro přetažení chyťte myší zvolenou fotografii. Poté co umístíte fotografi na pozadí, lze dvojklikem na pozadí vybrat prostor z obrázku, který si přejete použít. Stejná volba je při použití pravého tlačítka a výběru Oříznout obrázek.

2. Pokud jste zvolili na pozadí fotografii, je možno jí nastavit úroveň sytosti (opacitu). Kliknutím na tlačítko 'opacita' a tažením jezdce nastavíte požadovanou sytost. Také je možno měnit barevný nádech (tint) obrázku na pozadí. Toto nastavení provedete kliknutím na tlačítko 'Barva'. Výsledek je patrný okamžite po změně (ještě před kliknutím na tlačítko'Zavřít' ), ale podle rychlosti počítače může přepočet a vykreslení nějakou dobu trvat. Pokud jste spokojeni s výsledkem klikněte na tlačítko 'Zavřít'. Změny budou uloženy

Nastavení opacity

3. Pozadí lze také převrátit - pracvé tlačítko myši, volba Prohodit.

Upozornění na kvalitu: Někdy se po vybrání obrázku na pozadí stránky objeví na okraji stránky varovné hlášení (Špatná kvalita obrazu). Toto upozornění znamená, že kvalita dat u použité fotografie není dostatečná pro kvalitní tisk v této velikosti. Jestliže jsou na stránkách umístěny ještě nějaké další fotografie umístěné přes samotné pozadí nebo texty, není toto hlášení kritické. V případě, že se na takto vytvořeném pozadí již nenachází žádný další návrh doporučujeme vyměnit fotografii za jinou, kvalitnější. Jestliže se objeví červená vlajka( Velmi špatná kvalita obrazu), není kvalita dostačujicí pro kvalitní tisk a vyměňte ji prosím za jinou. Pokud se vám na stránce návrhu objeví tato ikona Text není celý, zkontrolujte textové rámečky. Je to upozornění, že některý z nich obsahuje více textu, než je momentálně zobrazeno, případně je textový rámeček mimo tiskoou plochu. V obou případech dojde k oříznutí, případně zmizení vámi zadaného textu.

Zpět Hlavní nabídka

Rámy

Rámy jsou grafickým prvkem, který ohraničuje pozadí fotografie stejně tak, jako rámeček u skutečné fotografie. Pro aplikaci Rámů zvolte 'Nástroje / Rámy' a přetáhněte požadovaný rám na vybranou fotografii.

Rámy

Druhý rámeček v seznamu je speciálním rámečkem, který přidává plnou barvu na okraj fotografie. Po vybrání tohoto rámečku je tak možno měnit barvu a šířku okraje kolem rámečku. Dialogové okno se objeví po přetažení rámečku na zvolenou fotografii:

Barevný okraj

Použití dynamického rámečku

Odstranit rám je možno přetažením volby "bez rámečku" nad zvolený obrázek, nebo označením obrázku a kliknutím pravého tlačítka vybrat volbu 'Odstranit rám'. Pokud si přejete zkopírovat rám z jedné fotografie na druhou, klikněte pravým tlačítkem na rám, který si přejete kopírovat a zvolte 'Kopírovat'. Potom klikněte na fotografii u které si přejete aplikovat rám a přes pravé tlačítko zvolte 'Vložit jinak / Rám'. Zrušit posledně provedenou operaci lze takto.

Zpět Hlavní nabídkaMasky

Maskou určujeme, která část fotografie bude zobrazena a jak bude fotografie začleněna do pozadí stránky. Pro aplikaci masky na fotografii zvolte 'Nástroje / Masky' a přetáhněte vybranou masku na určenou fotografii.

Masky

Odstranit masku je možno přetažením volby "bez masky" nad zvolený obrázek, nebo označením obrázku a kliknutím pravého tlačítka vybrat volbu 'Odstranit masku'. Jestliže chcete kopírovat masku z jedné fotografie na jinou, klikněte pravým tlačítkem na fotografii ze které chcete kopírovat masku a zvolte z nabídky 'Kopírovat'. Potom klikněte pravým tlačítkem na fotografii na které chcete masku aplikovat a zvolte 'Vložit jinak / Maska'. Zrušit posledně provedenou operaci lze takto.

Zpět Hlavní nabídkaEfekty

Pomocí efektů je možno měnit barvu a někdy také úroveň kontrastu a jasu. Pro aplikaci efektů zvolte 'Nástroje / Efekty' a přetáhněte požadovaný efekt na vybranou fotografii:

Efekty

Kromě těchto efektů je možno použít ještě dynamické nastavování zabarvení fotografie (nebo jinak řečeno měnit tint) a úroveň průhlednosti. Pro použití tohoto efektu vyberte požadovanou fotografii a klikněte na tlačítko 'Opacita'. Jezdcem můžete měnit úroveň průhlednosti a nebo pomocí tlačítka 'Barva'. Zaškrtnutím volby 'průhledný' je možno integrovat fotografii do pozadí stránky. Výsledek nastavení se projeví okamžitě po změně hodnoty, ale v závislosti na velikosti fotografie a výkonu počítače to může nějakou dobu trvat. Pro uložení klikněte na tlačítko 'Zavřít'.

Opacita

Dalším speciálním efektem je nástroj na odstranění efektu červených očí. Pro jeho použití označte nejprve fotografii ze seznamu v pravé části okna, pro kterou si přejete nástroj použít. Poté klikněte na ikonku Odstranění efektu červených očí v pravém horním rohu, nebo označte zvolenou fotografii v prostoru návrhu, klikněte pravý tlačítkem myši a vyberte volbu Zvláštní efekty, Red eye. Otevře se následující okno:

Výběr obličeje

Označte pomocí rámečku uvnitř okna prostor, ve kterém si přejete efekt červených očí omezit a klikněte na tlačítko Další

Autoredeye

Následně se provede automatické korekce červeného kanálu ve fotografii. Pokud jste spokojeni s úpravou klikněte na tlačítko Přijmout a změny se uloží. V případě že nejste spokojeni s upravami klikněte na tlačítko Upravit.

Upravy červených očí

Otevře se další okno v pomocníku s možnostmi manuálního nastavení. Nyní postupujte podle návodu popsaném v pravé části okna.

Zpět Hlavní nabídkaBarevné úpravy fotografie

Při nekorektním nastavení fotoaparátu, nebo při zhoršených světelných podmínkách dochází pořízení fotografií, ve kteréch je zapotřebí dodatečně upravovat světelnost snímku, kontrast apod.. Tuto funkci lze použít při kliknutí na zvolenou fotografii pravým tlačítkem myši a výběrem volby Barevné úpravy. (viz obr.)

Barevné úpravy

Touto funkcí je možno upravovat barevnost fotografie, její světlost, kontrast případně použít automatické nastavení parametrů do optimálních hodnot pomocí tlačítek Autokontrast (Autokontrast), Autojas (Autojas) a Autoúrovně (Autoúrovně). Popsanou funkce není možno použít na obrázek již umístěný na pozadí. Pokud jste obrázek již na pozadí použili, klikněte pravým tlačítkem na požadovaný obrázek v seznamu obrázků. Další postup je stejný.

Zpět Hlavní nabídkaKliparty

Jestliže chcete do svého návrhu použít Klip-art grafiku zvolte z panelu nástrojů volbu Kliparty. Vyberte požadovaný obrázek a uchopením myši ho přesuňte na zvolené místo. Klipart obrázek se přidá do vašeho návrhu. Pokud uchopíte obrázek myší za okraj, je možno ho zvětšovat nebo zmenšovat. Pro proporcionální zvětšování/zmenšování stiskněte současně s tahem klávesu Shift

Kliparts

Vaše vlastní klipart soubory je možno přidat z nabídky Návrh/Kliparty/Přidat ze souboru. Soubory již umístěné na stránkách je možno libovolně kopírovat na další stránky alba. Stačí označit požadovaný klipart soubor, přes nabídku pravého tlačítka vybrat volbu Kopírovat a na jiné stránce vybrat Vložit. Klipart se okopíruje do požadovaného umístění.

Zpět Hlavní nabídkaPřidávání a odebírání stránek

Pro přidání nové stránky do alba vyberte do pracovního prostoru nejprve stránku, za kterou si přejete novou stránku umístit a klikněte na tlačítko přidat stránku (Přidat ) z panelu všeobecných tlačítek. Objeví se okno s před-definovanými návrhy (viz obrázek níže). Vyberte nejvhodnější a klikněte na tlačítko 'OK'. Nová stránka se přidá za právě editovanou a je možno započít s její úpravou.

šablony

Dalším způsobem jak vytvořit novou stránku je okopírovat právě editovanou. Kliknutím na tlačítko Duplikovat (Kopírování stránek v panelu všeobecných tlačítek) se označená stránka okopíruje a přidá za právě upravovanou.

Odstranit stránku lze jejím uznačením a kliknutím na tlačítko Odebrat (Odebrat z panelu všeobecných tlačítek). Pro odstranění více stránek najednou označte požadované stránky se současným stiskem klávesy Ctrl a kliknutím myší na požadovanou stránku. Poté použijte tlačítko odstranit.

Poznámka: Přidávat a odebírat stránky lze pouze do limitu nastaveného výrobcem.

Zpět Hlavní nabídkaZměna pořadí stránek

Pro změnu pořadí stránek, klikněte na stránku kterou chcete přesunout směrem k začátku případně konci alba a potom klikněte na jedno z tlačítek Přesuň na začátekPřesuň na konec podle vašich představ. Levým tlačítkem posunete stránku směrem k začátku alba, pravý směrem ke konci alba. Opakovaným klikáním je možno stránku umístit do kterékoli pozice v albu.

Zpět Hlavní nabídkaRozšířené možnosti návrhu

Při nutnosti použít přesné umístění objektů na stránce, případně při nutnosti měnit návrh pomocí souřadnic použijte Rozšířený návrh. Klikněte na tlačítko Rozřířené upravy a otevře se následující okno:

Rozšířený návrh

Stránka bude zobrazena v zvláštním náhledu s mřížkou. Pro nastavení přesné polohy obrázku klikněte na objekt (např. rámeček fotografie), vyberte záložku Velikost a použijte pole Šířka a Výška. Při změně pozadí stránky použijte tlačítko Barva pozadí popř. Soubor s obrázkem.

Další tlačítka v nabídce:

 • Zvolit - vybere zvolený objekt. Stejná funkce jako dvojklik na objekt
 • Smazat - smaže zvolený(é) objekt(y)
 • Obrázek - touto volbou je možno přidat nový rámeček pro fotografii. Kliknutím na tlačítko Obrázek a následným kliknutím na plochu návrhu se otevře nové okno s předem definovanými rozměry. V něm lze definovat nový rámeček pro fotografii včetně předvolené masky, rámu atd.

Nový rámeček

  Kliknutím pravým tlačítkem myši na obrázek a volbou:

    1. Přepni orientaci - je možno změnit orintaci objektu z polohy "na výšku" do polohy "na šířku" a opačně.
    2. Otočit - je možno otáčet objekt o 90, 180, 270 stupňů a o trochu doleva nebo doprava. Volbou "Další" je možno definovat přesné otočení po jednom stupni.
    3. Vystředit na stránce - je možno objekt vystředit v požadovaném směru
    4. Pořadí - je možno "skládat" objekty nad/pod sebe v zamýšleném pořadí.
    5. Opacita - je možno nastavit průhlednost, případně zabarvení průhlednosti prvku.

  Po nastavení jednoho rámečku pro fotografii je možno tento rámeček jednoduše rozkopírovat pomocí ovládacích tlačítek:

Tlačítka pro kopírování

 • Text - touto volbou přidáte do vašeho návrhu nové pole pro text
 • Bitmapa - je k dispozici výběr mezi bitmapou nebo razítkem. Pokud vyberete Bitmapu, potom se ve vybraném obrázku použije bílé pozadí. Při výběru razítka se pozadí zprůhlední.

Zpět Hlavní nabídkaZvětšení

Pokud si přejete přiblížit pracovní plochu, např z důvodu přesnějšího umístění objektů na stránce použijte volbu pro Zvětšení/Zmenšení. Klikněte na tlačítko Zvětšit (zvětšit) v panelu všeobecných tlačítek. S každým klikem na toto tlačítko se pracovní plocha přiblíží (zvětší). Toto přiblížení zůstává platné i při přechodu na jinou stránku návrhu. Při příliš velkém zvětšení použijte posuvníky pro prohlížení celé stránky.

Pro zmenšení pracovní plochy použijte tlačítko Zmenšit (Zmenšit) v panelu všeobecných tlačítek. Opětovným s každým klikem na tot tlačítko se pracovní plocha oddálí (zmenší).

Pokud si přejete nastavit jinou velikost Zvětšení, použijte z menu volbu Náhled/Zvětšení. Zde se nachází několik předdefinovaných velikostí pracovní plochy jako např. "Rozměr stránky" (zvětší/zmenší pracovní plochu tak, aby se celá vešla na obrazovku), nebo 100% (Tisková velikost). Lze také použít volbu "Uživatelské..." a nastavit přesnou velikost pracovní plochy.

Zpět Hlavní nabídkaNabídka


Nabídka - soubor

Nabídka Soubor

 • Nové Album - spustí pomocníka, který Vás provede vytvořením nového alba
 • Otevřít Album - otevře okno se seznamem vašich alb. Tato volba se dá použít pro otevření, smazání nebo přejmenování alba
 • Smazat Album - otevře okno se seznamem vašich alb.
 • Zavřít - zavře a uloží právě upravované album a vyčistí pracovní plochu.
 • Uložit - uloží právě otevřené album. Při úpravách jsou vaše alba automaticky ukládána, takže tuto funkci není třeba používat.
 • Objednat další kopii - vytvoří a automaticky otevře k úpravám nové album založené na stávající objednávce. (objednání stejného alba znovu)
 • Ukončit - ukončí aplikaci Album Maker
 • Zpět  Nabídka - Upravit

  Nabídka Upravit

    • Krok zpět - Vrátí zpět poslední provedenou operaci. Tato funkce se vztahuje pouze na konkrétně otevřenou a upravovanou stránku (dvoustránku)
    • Krok dopředu - Vrátí zpět posledně odvolanou operaci přkazem Krok zpět
    • Kopírovat - Do clipboardu zkopíruje označená objekt (obrázek, clipart, text apod...)
    • Vložit - Vyvolá z clipboardu posledně vložený objekt a vloží ho na označené umístění.
    • Smazat - Smaže zvolený objekt nebo objekty. Pře smazáním se objeví potvrzovací okno.
    • Zkopírovat pozadí - Zkopíruje do clipboardu pozadí právě upravované strany
    • Vložit pozadí - Vloží pozadí z clipboardu na právě upravovanou stránku
    • Vložit jinak - Vloží posledně zkopírované objekty návrhu (rámy, masky nebo efekty) do zvolených rámečků
    • Vložit jinak na všechny strany - Vloží posledně zkopírované objekty návrhu na všechny stránky alba.
    • Zvolit vše - zvolí všechny prvky návrhu na právě upravované stránce
    • Zpět  Nabídka - Náhled

  Nabídka Náhled

    • Ukaž náhled alba - ukáže náhled stránek alba v celoobrazovkovém režimu. Tato funkce vám umožní vidět náhled alba tak, jak bude vyrobeno.
    • Obj. list - ukáže náhled objednávky, který se otevře ve internetovém prohlížeči. Součástí obj. listu jsou i náhledy všech objednaných stránek.
    • Návrhy - provede volbu Návrh strany/desek z nástrojové lišty v levé části okna. Stejnou funkci má kliknutí myší na Návrh strany/desek
    • Kliparty - provede volbu Kliparty z nástrojové lišty v levé části okna. Stejnou funkci má kliknutí myší na Kliparty
    • Rámy - provede volbu Rámy z nástrojové lišty v levé části okna. Stejnou funkci má kliknutí myší na Rámy
    • Masky - provede volbu Masky z nástrojové lišty v levé části okna. Stejnou funkci má kliknutí myší na Masky
    • Efekty - provede volbu Efekty z nástrojové lišty v levé části okna. Stejnou funkci má kliknutí myší na Efekty
    • Pozadí - provede volbu Pozadí z nástrojové lišty v levé části okna. Stejnou funkci má kliknutí myší na Pozadí
    • Zvětšení - funkce pro zvětšování, nebo zmenšování pracovní plochy.
    • Zpět  Nabídka - Formát

  Nabídka Formát

      • Velikost obrazu - Změní velikost zvoleného obrázku v souladu s následujícími možnostmi:
         • Původní obrázek - vrátí zpět změny v ořezu obrázku
         • Oříznout obrázek - otevře okno s nástrojem pro oříznutí obrázku
         • Ukázat v rámu celý obrázek - umístí obrázek do rámu tak, aby se do něho celý vešel. Může dojít k zvětšení/zmenšení obrázku
         • Oříznout obrázek do rámu - vyplní obrázek do zvoleného rámečku tak, aby se do něho celý vešel. Může dojít k zvětšení obrázku
         • Nastavit jako pozadí stránky - použije zvolený obrázek jako pozadí aktulání stránky.
      • Vyrovnat - zarovná zvolené objekty v souladu s prvním vybraným objektem (vlevo, nahoru atd.)
      • Vytvořit stejnou velikost - nystaví velikost zvolených objektů podle velikosti prvního vybraného objektu
      • Vystředit na stránce - vystředí zvolené objekt(y) na stránce
      • Mezery - nastaví rovnoměrné mezery (nebo je smaže) mezi zvolenými objekty.
      • Pořadí - změní pořadí objektů na sebou.
      • Otočit - otočí zvolené objekty doprava nebo doleva v souladu s volbou
      • Prohodit - zrcadlově otočí zvolený objekt
      • Zpět    Nabídka - Návrh

    Nabídka Návrh

      • Rámy - dovoluje použít posledně zvolený rám pro zvolený(é) obrázek(y), nebo ho ze zvoleného obrázku(ů) odstranit
      • Masky - dovoluje použít posledně zvolenou masku pro zvolený(é) obrázek(y), nebo ji ze zvoleného obrázku(ů) odstranit
      • Efekty - dovoluje použít posledně zvolený efekt pro zvolený(é) obrázek(y), nebo ho ze zvoleného obrázku(ů) odstranit.Také umožňuje nastavení/odstranění Opacity (krytí) pro obrázky
      • Pozadí - nastavení barvy pozadí pro aktuální stránku, nastavení Opacity pro aktuální stránku a/nebo odstranění pozadí z aktuální stránky
      • Texty - přidání textového rámečku do návrhu, nebo jeho smazání
      • Kliparty - přidání vašeho vlastního klipartového souboru
      • Pokročilé úpravy - otevře prostředí Rozšířených úprav pro aktuální stránku
      • Zpět    Nabídka - stránky

    >Nabídka Stránky

      • Použít zvolený návrh pro stránku - změní rozvržení návrhu na stránce na zvolený návrh v Návrh Strany/Desek
      • Zobrazit první stránku - ukáže na pracovní ploše první stránku návrhu
      • Zobrazit předchozí stránku - ukáže na pracovní ploše stránku předcházejí aktuální stránce
      • Zobrazit následující stránku - ukáže na pracovní ploše stránku následující po aktuální stránce
      • Zobrazit poslední stránku - ukáže na pracovní ploše poslední stránku v návrhu
      • Přidat stránku - otevře okno se seznamem možných designů stránek, které je možno přidat do návrhu (a poté upravit)
      • Duplikovat stránku - zkopíruje aktuální stránku a vloží ji za stávající
      • Smazat stránku - smaže aktuální stránku návrhu
      • Přemístit stánku směrem na konec - přesune aktuální stránku návrhu směrem ke konci alba o jednu pozici
      • Přemístit stránku směrem na začátek - přesune aktuální stránku návrhu směrem k začátku alba o jednu pozici
      • Zpět    Nabídka - Obrázky

    Nabídka Obrázky

      • Přidat místo na obrázek do stránky - přidá nový prázdný rámeček na fotografii do návrhu
      • Přidat - otevře okno s možností přidat další fotografie do návrhu
      • Odstranit zvolené obrázky - odstraní zvolený(é) obrázek(y) z návrhu
      • Odstranit všechny obrázky... - odstraní všechny obrázky z návrhu
      • Odstranění červených očí - otevře pomocníka pro odstranění efektu červených očí
      • Barevné úpravy - otevře okno s možnostmi barevných úprav zvolené fotografie
      • Otočit vpravo - otočí zvolený obrázek cca o 10stupňů vpravo
      • Otočit vlevo - otočí zvolený obrázek cca o 10stupňů vlevo
      • Zpět    Nabídka - nastavení

    Nabídka Nastavení

      • Ruční aktualizace souborů... - ručně zvolte cestu ke konfiguračním souborům (ZIP), které obsahují aktuální ceny a obsah (rámy, masky, kliparty, pozadí) a aktualizujte vaši aplikaci.
      • Zkontrolovat nejnovější soubory na Internetu... - automatická kontrola, stažení a instalace všech souborů ze stránek tiskárny.
      • Zpět    Nabídka - objednávka

    Nabídka Objednávky

      • Objednat album - spustí průvodce objednáním aktuálního otevřeného alba
      • Objednat další kopii - vytvoří a automaticky otevře k úpravám nové album založené na stávající objednávce. (objednání stejného alba znovu)
      • Zpět    Nabídka - Nápověda

    Nabídka Nápověda

      • Ukaž nápovědu - otevře soubor, který právě čtete
      • O aplikaci... - ukáže informace o aplikaci AlbumMaker, verzi, výrobci atd.

    Zpět Hlavní nabídka    Objednání alba

    Pokud jste skončili s úpravami vašeho alba a přejete si ho objednat, musíte vytvořit objednávku a uvést detaily o dopravě a způsobu platby. Pokud je album otevřeno v hlavní obrazovce pro úpravy, klikněte na tlačítko Objednat. Proces objednávky se provede v Pomocníku. Přechod od jednoho k druhému se provádí tlačítkem Další v pravém horním rohu okna Pomocníka. Vrácení o jeden krok zpět se provede kliknutím na tlačítko Zpět . V každém kroku, při vytváření objednávky lze kliknutím na odkaz "Náhled Alba" otevřít interaktivní náhled vašeho vytvořeného alba.

    1. První okno při vytváření objednávky zobrazuje všechny stránky vyšeho alba tak, jak byly vámi navrženy. Kliknutím na tlačítko "Náhled alba" můžete spustit interaktivní náhled alba tak, jak bude vyrobeno.

    Objednávka

    2. Po kliknutí na tlačítko Pokračovat ( Další) se otevře druhé okno. V něm je zapotřebí definovat všechny požadované úpravy jako např. typ/barvu desek alba (pokud jste tak již neučinili při založení alba), množství objednávaných výtisků, případně profesionální barevné úpravy nebo napsat Vaši poznámku k výrobě produktu. Pokud jsou zobrazeny ceny jednotlivých kroků (nemusí být u všech instalací). potom se v souladu s vaším výběrem bude měnit i konečná cena. Cena barevných úprav se bude měnit v souladu s množstvím obrázků použitých v albu.

    V závislosti na produktu, případně na možnostech tiskárny, která produkty nabízí nemusí být některé volby přístupné (pokud volba není přístupná, políčko je šedé). Na konkrétní úpravy se informujte přímo u svého dodavatele.

    Objednávka

    Po kliknutí na tlačítko Dalšíse otevře další okno, které se věnuje doručení datových souborů s vaší objednávkou. Pokud váš dodavatel podporuje oba způsoby, potom je možné zaslat data elektronicky pomocí internetu (váš počítač musí být bezpodmínečně připojen k internetu v době vytváření objednávky), nebo datové soubory okopírovat na USB disk, případně vypálit na CD apod.a doručit na smluvené místo. Informujte se u svého dodavatele na přesný způsob doručení dat.

    Poznámka: elektronické odesílání dat přes internet může trvat nějaký čas v závislosti na velikosti vytvořeného alba, množství použitých fotografií a především na rychlosti vašeho připojení k internetu.

    Poznámka: jestliže není možno odeslat data elektronicky (nebo to váš dodavatel nepodporuje), systém vám umožní vytvoření ZIP souboru s vaší objednávkou (cesta s uloženým souborem se otevře bezprostředně po jeho vytvoření), který doručte vašemu dodavateli.

    Objednávka

    Po kliknutí na tlačítko Další se otevře okno s podrobnostmi o způsobu dopravy. Tento krok se může lišit od tohoto návodu, neboť je přímo závislý na možnostech vašeho dodavatele. Vyplňte všechny potřebné náležitosti a klikněte na tlačítko Objednat. (popřípadě tlačítko Další)

    Po ukončení vytváření ZIP souboru (v případě off-line objednávek) případně při započetí nahrávání dat na server dodavatele (při on-line objednávkách) se otevře objednávkový list s vaší objednávkou. Doporučujeme tento dokument vytisknout a uschovat až do dodání vaší objednávky. Tento objednávkový list lze kdykoli vygenerovat otevřením alba v aplikaci AlbumMaker a zvolit z nabídky Náhled/Obj.list.

    Pokud jste v předchozím kroku vybrali možnost dodání dat s objednávkou na základě osobního doručení, tak se po otevření objednávkového listu otevře i složka se ZIP souborem. Tento soubor nepřejmenovávejte ani jinak neupravujte!!! V opačním případě hrozí ztráta vašich dat, případně problémy s jejich zpracováním.

    Objednávka

    Zpět Hlavní nabídka    Process nahrávání dat přes internet

    Při elektronickém nahrávání dat na server dodavatele AlbumMaker sám naváže spojení se serverem a započne odesílat data. (Pokud se v této chvíli objeví hlášení místího firewallu povolte připojení na FTP server.) O tom, že se data začala nahrávat, budete informováni v panelu spuštěných aplikací:

    Započetí nahrávání objednávky

    Pokud přejedete kurzorem myši nad ikonkou, objeví se informace i nahrávání:

    Process nahrávání

    Dvojitým klikem na ikonku FTP uploaderu se objeví okno s podrobnými informacemi o nahrávání objednávky (objednávek):

    FTP Uploader

    Tlačítka "Nahrávání souborů" a " Zvolte objednávku" by se měla používat pouze při problémech s nahráváním objednávky a po dohodě s dodavatelem. Nepouživejte tato tlačítka jinak, než ve spolupráci s dodavatelem!!! Nesprávné použití může způsobit nechtěné průtahy při zpracování vaší objednávky.

    Poznámka: Jestliže ukončíte práci s počítačem dříve, než se stačí nahrát všechna data na server, proces nahrávání se spustí automaticky při dalším spuštění počítače a bude pokračovat od místa, kdy byl přerušen. NEBUDE se tedy nahrávat opět celá objednávka od začátku.

    Po úspěšném nahrání dat na server dodavatele do doby, než obrdžíte váš výtisk(y) alba dodržujte doporučení dodavatele, která nejsou předmětem tohoto návodu.

    Zpět Hlavní nabídka    Změny a mazání existujících alb

    I když skončíte práci s albem uprostřed vašeho návrhu a zavřete aplikaci, je možno se k návrhu kdykoli vrátit. Jednoduše spusťte AlbumMaker a v úvodním okně zvolte tlačítkoOtevřít album. Otevře se okno se seznamem vašich alb:

    Otevřít album

    v tomto okně vyberte album, které si přejete otevřít a kliknětena tlačítko "Otevřít". Bezprostředně potom okno zmizí a na pracovní plochu se otevře požadované album

    Jestliže si přejete smazat některé z alb (nebo i více najednou), označte ho (pro více označení najednou stiskněte při označování klávesu Ctrl.) a klikněte na tlačítko "Smazat". Také lze měnit název označeného alba pomocí tlačítka "Změnit název".

    Poznámka: Jestliže otevřete již objednané album, je možné ho měnit ale změny se nepromítnou do vaší objednávky. Také jestliže smažete objednané album, budou data ostraněna z vašeho počítače, ale nebude to mít vliv na vytvořenou objednávku. Pro zrušení uskutečněné objednávky kontaktujte vašeho dodavatele. Pokud si přejete vytvořit změny ve vašem albu je to možné, ale musíte celé album objednat znovu. Tyto změny nebudou mít vliv na již odeslanou objednávku.

    Opětovné objednání alba: kdykoli můžete objednat další kopii již jednou objednaného alba - je však zapotřebí vytvořit novou objednávku. Otevřete album, které si přejete opětovně objednat a z nabídky vyberte Soubor/Objednat další kopii. Objeví se dialogové okno:

    Objednat další kopii

    pokud vyberete "Ano" AlbumMaker vytvoří naprosto přesně stejnou kopii vašeho alba, ale přiřadí mu jiné číslo. Pokud zvolíte "Ne" system otevře okno s možnotí vytvořit nové album na základě otevřeného alba. V obou případech system zobrazí na pracovní ploše novou objednávku. Pokud si nepřejete jakkoli zasahovat do návrhu, jednoduše klikněte na talčítkoObjednat. Samozřejmě lze před kliknutím na Objednat nově vytvořené album upravovat podle vašeich představ.

    Poznámka: v každém případě, nově vytvořené album dostane přiřazeno nové číslo objednávky.

    Zpět Hlavní nabídka